Psychoterapeuta Krzysztof Fedyna

Krzysztof Fedyna

certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Absolwent pedagogiki na Uniwersytecie Zielonogórskim (specjalność: resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym). Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Doświadczenie zawodowe rozpoczął w stacjonarnym ośrodku dla uzależnionej młodzieży, następnie rozwijał kompetencje w poradniach leczenia uzależnień i współuzależnienia. W naszej placówce wspiera klientów w przezwyciężaniu problemu uzależnień.

Pn 16:00-19:00