Psychoterapia i pomoc psychologiczna

POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPIA GORZÓW

W placówce medycznej „Antoszówka” w Gorzowie Wielkopolskim prowadzona jest profesjonalna psychoterapia. Pomoc psychologiczna jest świadczona przez psychologa – tj. wykwalifikowanego terapeutę, który ukończył studia na kierunku psychologii i zdobył wiedzę i umiejętności do pracy klinicznej z pacjentami. Ten rodzaj pomocy obejmuje konsultację, celem zbierania wywiadu i ustalenia natury problemu, kwalifikację do psychoterapii i prowadzenie diagnostyki standaryzowanymi testami psychologicznymi. Niektóre z nich wymagają od psychoterapeuty dodatkowych uprawnień i zrealizowanych kursów.
Pomoc psychologiczna jest nieodzowna w procesie diagnostyczno-terapeutycznym, ustaleniu planu terapeutycznego, może przyjmować formę wsparcia i psychoedukacji dla pacjenta i jego rodziny. Jest też najbardziej „podstawową” formą oddziaływań pozafarmakologicznych w leczeniu zaburzeń psychicznych i jakkolwiek obejmuje wiele możliwych do zrealizowania oddziaływań, to od tego rodzaju pomocy najczęściej zaczyna się proces leczenia.

Psychoterapia jest specjalistyczną formą oddziaływań terapeutycznych, która jest prowadzona przez psychoterapeutę, a więc osobę w trakcie, bądź po zakończeniu dodatkowych studiów psychoterapeutycznych w wybranym przez specjalistę nurcie. Nurty psychoterapeutyczne, jakkolwiek oferują różnorodne podejście i metody pracy, mają wiele cech wspólnych, czerpią wzajemnie ze swoich doświadczeń, a każda forma psychoterapii nastawiona jest przede wszystkim na psychologiczną pomoc pacjentowi.
Kwalifikacja przez psychologa do właściwej formy psychoterapii jest kluczowa, by przebiegała ona najbardziej efektywnie i odpowiednio do indywidualnego charakteru problemu pacjenta. Istotna jest konsultacja psychiatryczna pozwalająca na ustalenie planu postępowania. Psychoterapia nastawiona jest na bezpośrednią współpracę z pacjentem, która ma na celu pokonanie zgłaszanych przez niego trudności. Łączy w sobie różnorodne formy pomocy psychologicznej – w tym psychoedukację i profilaktykę psychologiczną. Indywidualne podejście, uwzględnienie potrzeb i oczekiwań pacjenta, życzliwa atmosfera oraz pełna koncentracja na problemie pozwalają dobrać najbardziej efektywne formy pomocy. Psychoterapia pomaga zrozumieć siebie i mechanizm powstawania trudności oraz znaleźć sposoby ich przezwyciężenia. Sprawdza się również jako forma samorozwoju.

Naszą ofertę kierujemy do klientów, którzy szukają dobrego psychologa w Gorzowie. Zapewniamy profesjonalną pomoc psychologiczną udzielaną przez wykwalifikowanych psychoterapeutów. Organizujemy m.in. warsztaty oraz konferencje szkoleniowe, które umożliwiają pracującym u nas specjalistom wymianę doświadczeń i zdobywanie wiedzy. Ważnym elementem codziennej pracy zawodowej jest dla nich rozwój, dlatego pacjenci korzystający z usług placówki mają pewność, że są pod opieką najlepszych psychologów. Specjalizują się oni w terapii pełnego spektrum zaburzeń psychicznych. Dzięki temu oferujemy pomoc psychologiczną w zakresie leczenia m.in.:

  • stresu,
  • lęku,
  • nerwicy,
  • uzależnień.

Wspieramy pacjentów w walce o zdrowie psychiczne. Konsultacje z psychoterapeutą umożliwiają zdiagnozowanie przyczyn problemów i przeciwdziałanie im. Specjalista wskazuje efektywne metody pracy nad sobą pozwalające na uniknięcie podobnych zaburzeń w przyszłości.

Zaburzenia zdrowia psychicznego wymagają podjęcia zdecydowanych działań, dlatego w naszych działaniach koncentrujemy się na przeprowadzeniu rzetelnej diagnozy i szybkim rozpoczęciu oddziaływań terapeutycznych. Przeprowadzona na początku konsultacja psychiatryczna pozwala psychologowi lub psychoterapeucie określić stan pacjenta i wybrać najlepszą formę terapii. Zapraszamy do kontaktu.