Trening umiejętności radzenia sobie ze stresem i napięciem emocjonalnym

Trening umiejętności radzenia sobie ze stresem i napięciem emocjonalnym

Prowadzący: mgr Bartosz Szymczak
Zajmuje się pomocą, diagnostyką, terapią i rehabilitacją psychologiczną oraz treningiem i poradnictwem psychologicznym. Pracuje w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu na Oddziale Psychiatrii Ogólnej i na Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej, w Zespole Edukacyjnym w Nowinach Wielkich, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Centrum Zdrowia Antoszówka. Poza wymienionymi wyżej miejscami doświadczenie kliniczne zdobywał również w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, na Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku, w Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie i w Ośrodku Terapii i Wychowania Młodzieży ANASTASIS.
Ukończył psychologię na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu i studia podyplomowe z Dialogu Motywującego współorganizowane przez Polski Instytut Dialogu Motywującego z Dolnośląską Szkołą Wyższą. Kształci się podyplomowo z seksuologii klinicznej i psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Czas trwania: kwiecień – czerwiec (8 dwugodzinnych spotkań grupowych)
Terminy spotkań: 25.04., 09.05., 16.05., 23.05., 30.05., 06.06., 13.06. oraz 27.06.

Koszt uczestnictwa: 640,00 zł płatne w 2 ratach, za każdy miesiąc oddzielnie, w kwocie 320,00zł.,

Sesje treningowe będą się odbywały w poniedziałki (wskazane w terminach spotkań) od godziny 17:15 do 19:15, (przewidywana 15-minutowa przerwa w połowie zajęć).

Udział w cyklu treningu grupowego poprzedza 20-minutowa indywidualna, bezpłatna konsultacja.

Celem treningu będzie pogłębienie rozumienia własnego sposobu doświadczania stresu oraz rozwijanie posiadanych i nabycie nowych umiejętności skutecznego radzenia sobie z nim i powstającym w jego następstwie napięciem emocjonalnym, co może przełożyć się na wzrost odporności psychicznej, większą akceptację siebie, poprawę jakości życia emocjonalnego i relacji z innymi ludźmi.

Uczestnicy zostaną zapoznani z przyczynami i objawami stresu, wzorcami myślenia wzmagającymi cierpienie, sposobami zapobiegania samonapędzającym się negatywnym stanom umysłu i metodami regulowania emocji. Podczas zajęć zostaną wykorzystane techniki poznawczo-behawioralne, interpersonalne i uważnościowe. Ważną częścią treningu będzie zlecana praca własna między sesjami.