lekarz Hanna Sobczak

Hanna Sobczak

lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Lekarz specjalizujący się w psychiatrii dorosłych. Ukończyła Wydział Lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Tytuł lekarza uzyskała w 2014 r.
Od 2016 r. pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym i Detoksykacyjnym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Przyjmuje również w Poradni Leczenia Uzależnień w Międzyrzeczu. Pracuje jako lekarz psychiatra w naszej placówce w Gorzowie.

Wtorki 15:30-19:00