Cennik

Poniżej macie Państwo możliwość zapoznania się z cennikiem Centrum Zdrowia Antoszówka w Gorzowie Wielkopolskim. Oferujemy wsparcie lekarzy-psychiatrów, niezbędną w trudniejszych przypadkach, szczególnie gdy obniżenie nastroju, jak i inne objawy,  w tym m.in. bezsenność, stany lękowe i depresyjne, utrzymują się przez dłuższy czas. W naszych gabinetach na Pacjentów czeka profesjonalna pomoc psychologiczna, obejmująca m.in. leczenie nerwicy, stanów lękowych, zaburzeń odżywiania, jak i innych problemów, mających podłoże psychiczne i nie tylko. Pragniemy zaoferować Klientom skuteczną pomoc, dlatego stale rozwijamy proponowane usługi.

Pomoc psychologiczna – Gorzów Wielkopolski

 • Konsultacja psychiatryczna 170 PLN

  Lekarz-psychiatra zajmuje się zaburzeniami natury psychicznej u osób powyżej 18. roku życia. Podczas pierwszej wizyty pyta m.in. o niepokojące objawy, jak i fakty dotyczące dzieciństwa czy życia prywatnego Pacjenta. W czasie konsultacji mogą zostać zlecone dodatkowe badania. Kolejne spotkania zależą od konkretnego przypadku.
  (ok. 15-30 min.)

 • Konsultacja u psychiatry dzieci i młodzieży Anny Maleckiej (I wizyta) 270 PLN
 • Konsultacja u psychiatry dzieci i młodzieży Anny Maleckiej (kolejna wizyta) 220 PLN
 • Konsultacja u psychiatry Błażeja Antosza (pacjent poniżej 18 r.ż.) 200 PLN
 • Konsultacja psychologiczna 150 PLN

  Lekarz-psychiatra zajmuje się zaburzeniami natury psychicznej u osób powyżej 18. roku życia. Podczas pierwszej wizyty pyta m.in. o niepokojące objawy, jak i fakty dotyczące dzieciństwa czy życia prywatnego Pacjenta. W czasie konsultacji mogą zostać zlecone dodatkowe badania. Kolejne spotkania zależą od konkretnego przypadku.
  (ok. 50 min.)

 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna 150 PLN

  Metoda ta skierowana jest do osób cierpiących na zaburzenia lękowe, afektywne, odżywiania oraz nerwice. Polega na rozpatrywaniu bieżących problemów, zwykle w oderwaniu od przeszłości.
  (ok. 50 min.)

 • Psychoterapia systemowa 170 PLN

  Podczas psychoterapii systemowej analizuje się funkcjonowanie całego „systemu”, czyli rodziny lub małżeństwa. Najistotniejsze są zależności cyrkularne, jakie często mogą prowadzić do tzw. błędnego koła w relacjach. W terapii mogą brać udział pary, jak i rodzice z dziećmi.
  (ok. 50 min.)

 • Terapia uzależnień (indywidualna) 150 PLN

  Nasi psychiatrzy prowadzą indywidualne spotkania z osobami zmagającymi się z różnymi typami uzależnień, zarówno od środków odurzających, jak i określonych czynności.
  (ok. 50 min.)

 • Terapia rodzin z problematyką uzależnień 200 PLN

  Specjaliści prowadzą spotkania z rodzinami, w których występuje problem alkoholowy lub związany z innymi używkami. Terapia prowadzona jest w celu nie tylko opanowania uzależnienia, ale i m.in. pomocy przy zespołach współuzależnienia.
  (ok. 50 min.)

 • Terapia par 200 PLN

  W czasie spotkań terapeuta nadzoruje i pomaga partnerom nauczyć się rozmawiać o emocjach i potrzebach. Może dawać również wskazówki w zakresie komentowania zachowań lub zdarzeń wywołujących poruszenie u jednego z małżonków.
  (ok 50 min.)

 • Badanie osobowości kwestionariuszem MMPI-2 400 PLN

  Test dostarcza informacji o sposobie codziennego funkcjonowania i interpretowania rzeczywistości przez badanego. Kwestionariusz ma formę stwierdzeń z odpowiedziami „prawda”, „fałsz” i „nie wiem”. Badanie pozwala określić stopień natężenia wybranych cech – skłonności do depresji, introwersję etc.
  (ok. 180 min.)

 • Badanie osobowości kwestionariuszem SCID-5 250 PLN

  Badania z pomocą kwestionariusza SCID-5 pozwalają na zdiagnozowanie 10 rodzajów zaburzeń osobowości, m.in. paranoicznego lub narcystycznego zaburzenia osobowości.
  (ok. 120 min.)

 • Diagnoza potencjału intelektualnego SB-5 300 PLN

  Test inteligencji Standford-Binet pozwala ocenić inteligencję i zdolności poznawcze u dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Bywa pomocny w diagnozowaniu zaburzeń i odchyleń rozwojowych, niepełnosprawności intelektualnych itp.
  (ok. 120 min.)

 • Diagnoza funkcjonowania poznawczego 250 PLN

  Test pamięci wzrokowej Bentona, Test matryc Ravena, Kalifornijski Test Uczenia się Językowego, MMSE (konsultacja i test)

 • Diagnoza osobowości, temperamentu, funkcjonowania socjalnego i radzenia sobie ze stresem 200 PLN

  Testy psychologiczne NEO-FFI, EPQ-R, FCZ-KT, INTE, CISS (konsultacja i test)

 • Badania dzieci i młodzieży do uzgodnienia z psychologiem

  Testy psychologiczne dobierane z uwagi na trudności dziecka, np. SB-5, ASRS, testy poznawcze, KRR (ok. 50-120 min.)

 • Pełne badanie zlecone przez lekarza specjalistę psychiatrę do uzgodnienia z psychologiem

  Pierwsze spotkanie - MMPI-2 lub SCID-5 (120-180 min.)
  Drugie spotkanie - ustalone testy poznawcze (50-150 min.)

 • Konsultacja dermatologiczna 150 PLN

  W czasie konsultacji dermatologicznej lekarz dermatolog określa nie tylko stan skóry, ale ogólnie kondycję zdrowotną pacjenta w celu uzyskania prawidłowej diagnozy. Może zlecić dodatkowe badania z krwi i bakteriologiczne.
  (ok. 20 min.)

 • Ocena zmian skórnych (dermatoskopia) do 3 znamion - 100 PLN

  Badanie przeprowadzane jest z użyciem dermatoskopu. Ocenie podlegają zmiany skórne, w szczególności znamiona mające potencjał kancerogenny.
  (ok. 15-20 min.)

Współcześnie rzeczywistość bywa przytłaczająca nawet dla silnych jednostek. Psychoterapiadla wielu osób staje się niezbędnym elementem życia, pozwalającym zachować stabilność emocjonalną i psychiczną, pomimo problemów, jakie czasem zdają się nawarstwiać z dnia na dzień.Dobry psycholog pomaga lepiej zrozumieć emocje, z jakimi się funkcjonuje na co dzień, a także dotrzeć do źródła kłopotów, znajdujących się niekiedy w głębokiej przeszłości Pacjenta.

Trafna diagnoza psychologicznato jednak dopiero początek. Kluczowe jest podjęcie efektywnego leczenia, a to zależy od kompetencji i doświadczenia specjalisty. W naszym Centrum Zdrowia psychologowie i lekarze stosują różne metody, pomagające powrócić na właściwe tory. W przypadku zaburzeń lękowych pomocna może okazać się np. terapia grupowa, podczas której uczestnicy uczą się, jak radzić sobie z napadami paniki i strachu. Duże znaczenie ma często konsultacja psychiatryczna, szczególnie jeśli w grę wchodzi leczenie farmakologiczne.

Terapia par i dla dzieci

Ważnym elementem oferty jest też terapia par – specjaliści pomagają nauczyć się właściwego komunikowania swoich emocji i potrzeb drugiej stronie, m.in. uczestnicząc, nadzorując i komentując rozmowę partnerów. Tego typu spotkania często okazują się potrzebne w sytuacji, gdy np. małżonkowie czują się wypaleni w związku lub wystąpiły okoliczności, jakie zachwiały zaufaniem.

Klienci z Gorzowa Wielkopolskiegoi pobliskich miejscowości mogą również skorzystać z pomocy psychologicznej dla najmłodszych.Terapia dzieci i młodzieży jest istotna m.in. w sytuacjach, gdy są one świadkami konfliktów między rodzicami lub gdy żyją w rodzinach dysfunkcyjnych. Nasi specjaliści, kierując się doświadczeniem i odpowiednim podejściem do młodych ludzi, pomagają im lepiej zrozumieć to, czego są świadkami, a także emocje z tym związane.

Specjalistyczne gabinety lekarskie
Oprócz tego, że Pacjenci mają możliwość skorzystania z (oferujemy zarówno konsultacje online, jak i stacjonarne), mogą umówić się na wizytę ze specjalistami, których gabinety lekarskie znajdują się w naszym Centrum Zdrowia. Wśród nich jest m.in. lekarz – fachowiec zajmujący się chorobami skórnymi. W poniższym cenniku podane są ceny konsultacji, jak i profesjonalnych badań.

Jeśli Państwo zmagacie się z nerwicą lub innymi zaburzeniami albo macie pytania dotyczące świadczonych usług – prosimy o kontakt z rejestracją.