Artykuły

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM I NAPIĘCIEM EMOCJONALNYM

Celem treningu będzie pogłębienie rozumienia własnego sposobu doświadczania stresu oraz rozwijanie posiadanych i nabycie nowych umiejętności skutecznego radzenia sobie z nim i powstającym w jego następstwie napięciem emocjonalnym, co może przełożyć się na wzrost odporności psychicznej, większą akceptację siebie, poprawę jakości życia emocjonalnego i relacji z innymi ludźmi.


 

ZROZUMIEĆ DEPRESJĘ

Depresja jest jednym z najczęstszych powodów zgłaszania się do gabinetu psychiatrycznego, a pomimo prowadzonych oddziaływań psychoedukacyjnych nadal pozostaje niezrozumiana i stwarza trudności diagnostyczne.


ZABURZENIA LĘKOWE

Zaburzenia lękowe są jedną z najczęstszych przyczyn realizowanych ambulatoryjnie wizyt u specjalistów w dziedzinie psychiatrii, psychologii i psychoterapii. Ich rozpowszechnienie szacuje się na poziomie 5-10% w naszym społeczeństwie, można zatem przyjąć, że jeden na dziesięciu Polaków zmaga się – lub będzie się zmagać – z tym problemem zdrowotnym