Psycholog Tetiana Frocklage

Tetiana Frocklage – psycholog

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia praktyczna w Tarnopolskim Narodowym Pedagogicznym Uniwersytecie, specjalność: Praktyczny psycholog w instytucjach edukacyjnych.

Potwierdziłam kwalifikację na Warszawskim Uniwersytecie. Skończyłam studia podyplomowe „Problemy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży”, „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)”, „Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych szkoły podstawowej i ponadpodstawowej”.

Obecnie pracuję jako psycholog w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz w Ośrodku Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym.

Posiadam doświadczenie w prowadzeniu zajęć psychoedukacyjnych, pomocy oraz we wsparciu psychologicznym nastolatków zmagających się z lękami, trudnościami szkolnymi i wychowawczymi, niskim poczuciem własnej wartości, zaburzeniami emocjonalnymi.

Stale wzbogacam swoją wiedze i kompetencje uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach.

środy od 17:00 do 19:00