Diagnoza psychologiczna

DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA

Często traumatyczne przeżycia czy silne emocje zaburzają racjonalne myślenie. Osoby zmagające się z trudnościami w życiu zawodowym i prywatnym czują się przytłoczone i bezsilne. Obiektywna ocena sytuacji pomaga w ustaleniu przyczyny napotykanych problemów i zaplanowaniu dalszych działań. 

W naszej siedzibie w Gorzowie Wielkopolskim jest prowadzona profesjonalna pomoc i diagnoza psychologiczna. Konsultacja z terapeutą jest często niezbędna w leczeniu uzależnień czy stanów lękowych. Należy pamiętać, że zaburzenia psychiczne mogą skutkować występowaniem objawów klinicznych, jak zaburzenia snu i odżywiania. Dlatego też warto skorzystać z pomocy specjalisty.

Diagnoza psychologiczna koncentruje się na sprecyzowaniu problemów zgłaszanych przez pacjenta, określeniu ich źródeł oraz ustaleniu możliwych form pomocy i dalszego działania. Pozwala także znaleźć potencjał pacjenta, który będzie wspierać pokonywanie trudności. Opiera się o wywiad z pacjentem oraz wykorzystanie różnorodnych metod testowych dobieranych do indywidualnych potrzeb. W naszych gabinetach w Gorzowie Wielkopolskim prowadzone są, między innymi:

 • diagnoza potencjału intelektualnego i procesów poznawczych;
 • analiza struktury osobowości i temperamentu, strategii zaradczych, kompetencji i postaw wychowawczych;
 • badanie funkcjonowania systemu rodzinnego, trudności rozwojowych i szkolnych u dzieci i młodzieży.

Testy psychologiczne:

Konsultacja i diagnoza przeprowadzone przez psychologa ma na celu pomoc zarówno pacjentom, jak i ich bliskim. W Centrum Zdrowia Antoszówka w Gorzowie Wielkopolskim współpracujemy z wykwalifikowanym, certyfikowanym personelem, posiadającym uprawnienia i narzędzia do wykonywania następujących standaryzowanych testów psychologicznych:

 • MMPI-2
 • SCID-5
 • SB-5
 • NEO-FFI
 • EPQ-R
 • FCZ-KT
 • INTE
 • CISS
 • Test Pamięci Wzrokowej Bentona
 • Test Matryc Ravena
 • Kalifornijski Test Uczenia się Językowego
 • KKM
 • KRR
 • KSP
 • SOR
 • ASRS

Przeprowadzenie odpowiednich testów pozwala na oszacowanie przewag i deficytów w zakresie rozwoju emocjonalnego i społecznego. Konsultacje mogą też mieć charakter ewaluacyjny i służyć ocenie możliwości edukacyjnych dziecka czy badaniu funkcji poznawczych osób starszych.

Diagnoza może stanowić punkt zwrotny leczenia

Wiele osób nie potrafi ustalić źródła swoich problemów, a co za tym idzie, ich przepracować. Rozpoczęcie terapii to często krok milowy w poznaniu własnych potrzeb.

Dobry psycholog udzieli Państwu pomocy poprzez takie działania jak diagnoza czy konsultacja psychologiczna. Zapraszamy do gabinetów w Gorzowie Wielkopolskim. Oferujemy też spotkania online.