Zespół

Zespół Centrum Zdrowia Antoszówka

Do naszego zespołu specjalistów w prywatnej placówce medycznej „Antonówka” w Gorzowie Wielkopolskim należą psychiatrzypsycholodzy, dermatolodzy, eksperci do spraw psychoterapii, logopedzi oraz doradcy zawodowi. Dzięki temu oferujemy pomoc psychologiczną w wielu dziedzinach. Zapraszamy pacjentów cierpiących na zaburzenia psychiczne i osoby uzależnione, które chcą zerwać z nałogiem. Nasi pracownicy opracują indywidualny plan terapii, by ułatwić walkę z problemami i zmniejszyć ryzyko ich wystąpienia w przyszłości.

Błażej Antosz

lekarz specjalista psychiatra

Zajmuje się leczeniem pełnego spektrum zaburzeń psychicznych u osób dorosłych, przyjmuje również młodzież po ukończeniu 15 roku życia. Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Kierownik Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej oraz Koordynator Oddziału Psychiatrycznego Dziennego w szpitalu psychiatrycznym w Międzyrzeczu, konsultant psychiatrycznej opieki środowiskowej w Gorzowie Wielkopolskim, jako lekarz psychiatra udziela porad w Poradni Leczenia Uzależnień i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a także biegły sądowy.

Błażej Antosz – ZnanyLekarz.pl

Pn 15:00-19:00  Śr 15:00-18:00 Czw 15:00-19:00 Pt 15:00-18:00

Hanna Sobczak

lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Lekarz specjalizujący się w psychiatrii dorosłych. Ukończyła Wydział Lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Tytuł lekarza uzyskała w 2014 r.
Od 2016 r. pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym i Detoksykacyjnym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Przyjmuje również w Poradni Leczenia Uzależnień w Międzyrzeczu. Pracuje jako lekarz psychiatra w naszej placówce w Gorzowie.

Hanna Sobczak – ZnanyLekarz.pl

Wtorki 16:00-19:00

Paweł Dura

lekarz specjalista neurolog

Ukończył Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy uzyskując tytuł lekarza w 2015 roku.
Od 2016 roku pracuje w Oddziale Neurologii w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. Od 2018 współprowadzi w nim Program Lekowy Leczenie Stwardnienia Rozsianego.
Posiada tytuł specjalisty neurologa, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Zajmuje się: diagnozowaniem i leczeniem stwardnienia rozsianego, bólami głowy, bólami kręgosłupa, opieką nad pacjentami po udarach mózgu, diagnozowaniem i leczeniem otępień, diagnozowaniem i leczeniem Choroby Parkinsona i pokrewnych.


Paweł Dura – ZnanyLekarz.pl

Leokadia Paszyńska-Korbela

lekarz specjalista dermatolog

Specjalistka z zakresu dermatologii. Pomaga pacjentom zmagającym się z chorobami skóry. Skutecznie diagnozuje przyczyny problemów i proponuje zmiany w pielęgnacji, które poprawiają wygląd i eliminują ryzyko wystąpienia zmian chorobowych. Udziela wskazówek na temat prawidłowej higieny, nawilżania i odżywiania naskórka. Lekarz dermatolog w placówce w Gorzowie Wielkopolskim. W zawodzie od 40 lat. Zrzeszona w Stowarzyszeniu Lekarzy Dermatologów Estetycznych.

Leokadia Paszyńska-Korbela – ZnanyLekarz.pl

Wtorki 14:30-16:30

Anna Dziubek

psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego CBT

Zajmuje się diagnozą psychologiczną pełnego spektrum zaburzeń psychicznych, działaniami z zakresu wsparcia psychologicznego, psychoterapii, psychoedukacji i interwencji kryzysowej w Gorzowie, w naszej placówce medycznej. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim (specjalność psychologia kliniczna). Obecnie w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej przygotowującej do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje z osobami dorosłymi oraz z dziećmi i młodzieżą. Biegły sądowy. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Współautorka badań naukowych i artykułu opublikowanego w Multiple Sclerosis and Related Disorders.

Anna Dziubek – ZnanyLekarz.pl

Pn 17:30-19:30 Wt i Śr 13:00-19:00 Czw 17:30-19:30 Pt 13:00-18:00

Iwona Jackowska

certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog

Absolwentka psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień PARPA. Pracuje w Gorzowie Wielkopolskim, pomagając pacjentom naszej placówki medycznej w pokonywaniu zaburzeń psychicznych i walce z uzależnieniami. Kierownik Ośrodka Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach. Kierownik Centrum Wsparcia i Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Międzychodzie. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich bliskimi. Prowadzi terapię indywidualną i terapię par. Obecnie w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii w nurcie systemowo-eriksonowskim, przygotowującej do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Biegła sądowa.

Iwona Jackowska – ZnanyLekarz.pl

co drugi czwartek 16:00-19:00

Wiktoria Piotrowska

psycholog

Magister psychologii o specjalności klinicznej, nieustannie rozwijająca swoje umiejętności. Obecnie w toku certyfikacji na kierunku „Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej” na uniwersytecie SWPS w Warszawie. Szczególnie zainteresowana nurtem terapeutycznym poznawczo – behwioralnym. Posiada doświadczenie w pomocy psychologicznej w postaci diagnozy i opiniowania, prowadzenia zajęć dla pacjentów psychiatrycznych, psychoedukacji oraz diagnozy i rehabilitacji funkcji poznawczych. Psycholog współpracująca z nami w Gorzowie współuczestniczyła także w psychoterapii zaburzeń osobowości. Praktykę zdobywała na poszczególnych oddziałach w Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Miedzyrzeczu tj.: ogólnoprzyjęciowy, nerwic i zaburzeń osobowości, rehabilitacji neurologicznej oraz rehabilitacji psychiatrycznej. Cechuje ją duża wiedza oraz indywidualne podejście do każdego pacjenta.

Wiktoria Piotrowska – ZnanyLekarz.pl

Wtorki 16:00-19:00 Czwartki 16:00-19:00

Bartosz Szymczak

psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego CBT

Zajmuje się diagnozą psychologiczną pełnego spektrum zaburzeń psychicznych u osób dorosłych, pomocą psychologiczną, poradnictwem psychologicznym i psychoedukacją. Absolwent psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, w trakcie kształcenia podyplomowego z psychoterapii poznawczo-behawioralnej i seksuologii klinicznej. Pracuje z osobami doświadczającymi zaburzeń psychicznych, trudności adaptacyjnych lub kryzysów rozwojowych oraz z rodzicami i ich dziećmi w zakresie problemów szkolnych i wychowawczych. Jako wykwalifikowany psycholog przyjmuje pacjentów w Gorzowie Wielkopolskim w naszej prywatnej placówce medycznej. Ukończył studia podyplomowe z Dialogu Motywującego współorganizowane przez Polski Instytut Dialogu Motywującego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Bartosz Szymczak – ZnanyLekarz.pl

Poniedziałki 15:00-19:00 Środy 15:00-19:00

Agnieszka Pokrywka

psycholog

Zajmuje się działaniami z zakresu pomocy psychologicznej, psychoedukacji, diagnozy psychologicznej i opiniowania. Pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 15 roku życia. Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność Psychologia Kliniczna). Obecnie jest także w trakcie studiów podyplomowych “Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” przy Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu, a w przyszłości planuje podjąć szkołę psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym. Pracuje w Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej w szpitalu psychiatrycznym w Międzyrzeczu, doświadczenie zdobyła również w Oddziale Psychiatrycznym Dziennym oraz Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym (tzw. ogólnoprzyjęciowy). Swoją wiedzę i kompetencje stale poszerza poprzez udział w konferencjach i szkoleniach, m.in. Szkolenie „Jak być terapeutą/terapeutką LGBT+ friendly?”; Konferencja online II Kongres Suicydologiczny; IV Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej w Poznaniu.

Agnieszka Pokrywka – ZnanyLekarz.pl

Poniedziałki 15:00-19:00 Środy 15:00-19:00

Ewa Leśniak

Psycholog

Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (profil –
neuronauka i neuropsychologia), gdzie uzyskała również kwalifikacje pedagogiczne do pracy
nauczycielskiej. Pracuje w placówkach oświatowych z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Posiada uprawnienia do prowadzenia treningu umiejętności
społecznych. Doświadczenie w pracy z dorosłymi zdobywała poprzez pracę w Domu Pomocy
Społecznej oraz dzięki praktykom na oddziale neurologii w Szpitalu Specjalistycznym im.
Ludwika Rydygiera w Krakowie i poradni ,,Złota Jesień” w Krakowie. Swoją wiedzę i
kompetencje stale rozwija poprzez szkolenia m.in. z zakresu pracy z osobami w spektrum
autyzmu, z osobami LGBT+ oraz osobami w kryzysach psychicznych. Brała udział w
projekcie badawczym oraz jest współautorką artykułu naukowego opublikowanego we
Frontiers in Psychology. W przyszłości planuje podjąć szkołę psychoterapii w nurcie
systemowym.


Ewa Leśniak – ZnanyLekarz.pl

wtorki 16:00-19:00 piątki16:00-19:00

Szymon Marczyk

Fizjoterapeuta

Specjalizuje się w dolegliwościach bólowych kręgosłupa i stawów
obwodowych. Zajmuje się również powrotem do sprawności fizycznej
po operacjach ortopedycznych. Jest uwierzytelnionym terapeutą
Metody McKenziego, a obecnie odbywa szkolenia z zakresu terapii
manualnej (wg Maitlanda) oraz PNF. Uczestniczy w kursach i
warsztatach dotyczących profilaktyki i fizjoterapii kobiet leczonych z
powodu nowotworu piersi i terapii przeciwobrzękowej oraz
rehabilitacji neurologicznej. Doświadczenie zdobywał w pracując w
Fundacji Aktywnej Rehabilitacji i Fundacji Bez Barier, Oddziale
rehabilitacji neurologicznej w CKR Konstancin oraz przychodni
„VITAL” w Strzelcach Krajeńskich.
Obecnie współpracuje z przychodnią VITAL, Gorzowskim
Stowarzyszeniem Amazonek, AWF Poznań- filia w Gorzowie.
Członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Szymon Marczyk – ZnanyLekarz.pl

Pn 11:30-16:30 Wt 11:30-13:30 Śr 11:30-16:30 Czw 11:30-18:30 Pt 11:30-18:00

Dominika Makowska

neurologopeda, logopeda, filolog polski, pedagog i terapeuta zajęciowy.

Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy i języka powstałych w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego zarówno u dzieci jak i dorosłych.
Zdobyte wykształcenie i doświadczenie pozwala jej wybierać skuteczne metody terapii indywidualnie dobrane do potrzeb każdego Pacjenta.


Dominika Makowska – ZnanyLekarz.pl

czwartki 14:00-19:00 piątki 14:00-19:00